ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ; Θέσεις εργασίας στην ΑΗΚ με μισθό από €15.260 – Τι πρέπει να γνωρίζετε…

Πλήρωση δέκα κενών θέσεων γραφέα γενικών καθηκόντων.

0
3876

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.         Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2.         Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής.

3.         Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.         Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) θεωρείται πλεονέκτημα.

5.         Υπευθυνότητα, ευγένεια, εχεμύθεια και ευθυκρισία.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α)       Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα

(β)       Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α)       Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα

(β)       Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη νέα αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ.ΕΑ014 η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

– Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης
– Όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Τετάρτης, 25 Ιουλίου 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here